UVOĐENJE GRIJANJA NA PELET U AMBULANTAMA BUCI I GRAČANICA

| 24/11/2015

visoko-dom-zdravlja

U cilju smanjenja aerozagađenja i racionalizacije troškova  grijanja JU „Dom zdravlja“ Visoko je u područnim ambulantama Buci i Gračanica izvršila promjenu dosadašnjeg sistema grijanja na ugalj prelaskom na grijanje pomoću peleta.

Ova promjena je posebno značajna u ambulanti Buci obzirom da se ista nalazi u školskom dvorištu osnovne škole „Alija Nametak“. Napominjemo da je u ambulanti u Moštru već ranije postavljen sistem grijanja pomoću peleta.

Na osnovu urađene Studije o mogućnosti prelaska grijanja JU „Dom zdravlja“ Visoko na biomasu u centralnom objektu u Visokom u narednom periodu će se poduzeti aktivnosti na iznalaženju sredstava za realizaciju ovog projekta. Budući da se radi o projektu koji zahtjeva znatna finansijska sredstva koja JU „Dom zdravlja“ Visoko ne može obezbijediti iz vlastitih izvora finansiranja, te u realizaciji ovog projekta očekujemo podršku šire lokalne zajednice.

dzvisoko.ba

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.