OGLAS ZA TERENSKOG ARHEOLOGA U VISOKOM

| 05/12/2018

U skladu sa Statutom Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ iz Sarajeva, a u svrhu ekipiranja tima Fondacije za 2019. godinu, Fondacija raspisuje:

OGLAS ZA RADNO MJESTO

TERENSKI ARHEOLOG FONDACIJE U VISOKOM

Uslovi:

– Završen fakultet, diplomirani arheolog

– Aktivno znanje engleskog jezika

– Sklonost timskom radu

S uspješnim kandidatom zaključiće se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od devet (9) mjeseci, a u skladu sa Zakonom o radu FBiH. U slučaju da kandidat zadovolji tokom trajanja Ugovora, postoji mogućnost sklapanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme odmah nakon isteka Ugovora o radu na određeno vrijeme. U obzir dolaze i pripravnici. Predmet rada su prahistorijski podzemni tuneli i prahistorijske građevinske strukture. Kandidat treba da primjeni arheološku metodologiju, vodi dnevnik rada, primjenjuje interdisciplinarni naučni pristup, priprema izvještaje i dr. Aktivno znanje engleskog jezika je neophodno zbog interakcije s drugim članovima tima, volonterima i istraživačima iz različitih zemalja. Visina naknade i druge beneficije ovisiće o radnom iskustvu.

Oglas je otvoren do 5. januara 2019. Početak rada je predviđen za 1. mart 2019. Dokumente o ispunjenim uslovima poslati e-mailom na adresu: info@piramidasunca.ba

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.