OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA STANOVNIKE MZ GRAČANICA

| 11/07/2018

Poštovani,

Uporedo  sa radovima na proširenju vodovodne mreže JKP “ Visoko“ d.o.o. Visoko obavlja i poslove pokrivanja cijele teritorije općine Visoko uslugom odvoza komunalnog otpada. Za stanovnike MZ Gračanica to znači da će cijelo područje  MZ uključujući i rubne dijelove biti obuhvaćeno uslugom odvoza komunalnog otpada. Zaključno sa  31.07.2018. godine potpuno se ukida kupovina pvc kesa kao način prikupljanja i odvoza komunalnog otpada , a od 1. augusta se primjenjuje jedinstven način obračuna koji vrijedi za sve korisnike usluge odvoza komunalnog otpada.

Visinu naknade usluge odvoza komunalnog otpada određuje svojim propisom Općinsko vijeće,a definisana je članom 118. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Kriterij  za određivanje mjesečne naknade za odvoz komunalnog otpada je broj članova porodičnog domaćinstva. Osnov za naplatu naknade je zvanična evidencija nadležne općinske Službe u mjestu prebivališta. Naknadu za pruženu uslugu korisnik plaća na mjesečnom nivou, na osnovu računa ispostavljenog od strane davaoca usluge.

Stanovnici MZ Gračanica su dužni prikupljeni otpad iznositi u vlastitim zatvorenim posudama ili pvc vrećama do mjesta preuzimanja komunalnog otpada  (putna komunikacija) , odakle  će ga preuzeti  JKP „Visoko“ i deponovati na regionalno odlagalište po sljedećem rasporedu:

Utorak  – područja:  Uvorići, Tramošnjik,Loznik, Šačići, Kovačići, Smršnica, Mali Trnovci i Malo Čajno

Petak      – područja: Veliko Čajno, Goruša, Podvod i Bogošići.

Za nepostupanje u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji regulišu ovu oblast ,primjenjivat će se kaznene odredbe iz člana 158. Odluke o komunalnom redu.

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će za uslugu odvoza komunalnog otpada  za područje MZ  Gračanica ispostavljati račune od mjeseca  augusta tekuće godine.

S poštovanjem,
JKP  „Visoko“ d.o.o. Visoko

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.