OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA STANOVNIKE MZ DONJA I GORNJA ZIMČA

| 26/06/2018

Poštovani,

Odrađujući brojne aktivnosti i poslove na pokrivanju cijele teritorije općine Visoko uslugom organizovanog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, JKP „Visoko“ d.o.o. je od januara 2018. godine pružio ovu uslugu stanovnicima MZ Zimča. Međutim, svi korisnici usluga odvoza komunalnog otpada ove MZ nisu potpisali ugovore, iako su vlasnici otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom  FBiH.

Kako bi ovaj posao od izuzetnog javnog interesa odradili do kraja i spriječili daljnje zagađenje životne sredine, te stvaranje divljih deponija, pozivamo Vas da se javite u JKP „Visoko“ u RJ 2 –Selekcija otpada, da potpišete Ugovor o odvozu komunalnog otpada. Ukoliko se ne odazovete ovom pozivu  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će postupiti po članu 117. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koja između ostalog propisuje:

„Vlasnici otpada, odnosno sva pravna i fizička lica kao vlasnici, odnosno korisnici stambenih ili poslovnih prostora, kao i korisnici privremeno zauzetih javnih površina, dužni su plaćati na ime prikupljanja i odvoza  komunalnog otpada nadležnom  javnom komunalnom preduzeću, bez prethodno zaključenog  ugovora sa javnim preduzećem“.

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će shodno zakonskim mogućnostima za sve korisnike odvoza komunalnog otpada, odnosno sve vlasnike stambenih prostora sa područja MZ Zimča obračunati i ispostaviti fakture od mjeseca jula 2018. godine.

S poštovanjem,
JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.