NASTAVAK IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U ŠARENIM HANOVIMA

| 12/06/2018

Nakon završetka I i II faze modernizacije javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi, pristupilo se realizaciji III faze projekta „Zamjena postojeće ulične rasvjete LED rasvjetom u naselju Šareni Hanovi“. U okviru III faze realizacije ovog projekta izvršiti će se nabavka i zamjena 17 rasvjetnih tijela na dionici puta prema Ciglani kao i prema podvožnjaku kod Debelog nišana. Realizaciju ovog projekta finansira Općina Visoko u saradnji sa Savjetom MZ Moštre i lokalnim privrednicima. Zamjenom postojeće ulične rasvjete poboljšat će se stepen sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka, jer radi se o izuzetno frekventnoj putnoj dionici, i stvoriti ljepše i ugodnije životno okruženje za mještane naselja Šareni Hanovi.

Lokalni Ekonomski razvoj <ler@visoko.gov.ba>

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.