KAZNITE PONAŠANJE, A NE DIJETE

| 11/01/2018

* Reagirajte na potrebe, a ne na ponašanje djeteta; * Upotrijebite “predvidljivu” nagradu; * Dajte pohvalu u pisanom obliku; * Nagradite – kaznite ponašanje, a ne dijete; * Ohrabrite dijete da izrazi svoja osjećanja; * I vi izražavajte svoja osjećanja; * Napravite raspored aktivnosti; * Koristite ugovore o ponašanju; * Preispitajte svoja očekivanja od djeteta; * Budite jasni u očekivanjima; * Dodirujte svoje dijete; * Vjerujte da će dijete postupiti mudro.

Šta izbjegavati

* Ne koristite “jake strane” svog djeteta za kažnjavanje; * Ne ponašajte se kao diktator; * Ne koristite podsmijeh i sarkazam; * Izbjegavajte gunđanje i ljutnju; * Izbjegavajte ogovaranje; * Izbjegavajte grube i nedosljedne kazne.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.