JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO: OBAVJEŠTENJE

| 22/01/2018

OBAVJEŠTENJE O POČETKU REALIZACIJE OPOIO

Upis djece u OPOIO vršiti će se od  29.01.2018 do 02.02.2018. godine.

Djeca koja će pohađati OŠ „ Kulin Ban“ i OŠ „ Safvet –beg Bašagić , upis će vršiti u prostorijama vrtića od 07:00 do 15:00 sati (od 29.01.2018 do 02.02.2018).

Djeca koja će pohađati OŠ na Bucima, Moštru, Velikom Čajnu i Dobrinju, upis će vršiti prema rasporedu i terminu škola.

Obavještavamo roditelje čija djeca trebaju pohađati OPOIO da su dužni dostaviti ljakarska uvjerenja do 26.01.2018 godine. (Ljekarsko uvjerenje je potrebno za vrtić i školu). Uz ljekarsko uvjerenje potrebno je dostaviti i kopiju Rodnog lista (ne mora biti ovjerena).

Realizacija OPOIO počinje 02.03.2018 godine.

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.