JOB “UNIJA VETERANA” VISOKO: JAVNI POZIV NA REEVIDENCIJU ČLANSTVA

| 14/11/2017

Na osnovu naloga kantonalne direkcije, a u sklopu sa dogovorom između JOB ”Unija veterana” Federacije BiH i Ministarstva za boračka pitanja po članu 40. Statuta jedinstvene organizacije boraca BiH, JOB ”Unija veterana” Visoko članovima kao i svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH 1992-1995. godine i članovima njhovih porodica upućuje javni poziv za reevidenciju članstva.

Pozivamo članstvo da se u narednom periodu, počev od 13.11.2017. godine, odazovu u prostorije Općinske organizacije JOB ”Unija veterana” Visoko, ul. Branilaca 26 (Vatrogasni dom) u period od 09:30 do 12:00h radi evidentiranja i ažuriranja postojeće baze podataka i utvrđivanja socijalnog statusa boračke populacije i članova njihovih porodica. Evidencija služi u svrhu rješavanja statusnih pitanja demobilisanih boraca u skladu sa važećim zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Sa sobom je potrebno ponijeti člansku karticu i ličnu kartu.

JOB “Unija veterana” Visoko je osnovana i upisana u sudski registar Ministarstva pravosuđa kao udruženje za ostvarivanje prava boračke populacije, članica je JOB ”Unija veterana” FBiH i članica Svjetske federacije veterana, te sa krovnim udruženjima Zlatni ljiljani, Porodice šehida i RVI čini Koordinacioni odbor boračkih udruženja općine Visoko. Obzirom da se članstvo susreće sa raznim manipulacijama i obećanjima sa terena želimo napomenuti da se ograđujemo od tih priča i istupa, te želimo napomenuti da su prava demobilisanih boraca zakonom definisana.

JOB ”Unija veterana” na nivou FBiH broji 75000 članova, temeljna smo organizacija za boračka pitanja i od posebnog značaja za interes države, predlagači smo zakona za boračku populaciju, nosioci izgradnje spomen obilježja, konstantno radimo na poboljšanju statusa i uslova života boračke populacije te u narednom periodu temeljna smo organizacija za rješavanja pitanja boračke populacije prvenstveno demobilisanih boraca.

Mi postojimo da se ne zaboravi.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.