JKP ”VISOKO”: OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA U B. MAHALI

| 23/04/2018

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga u B. Mahali da će se izvršiti promjena načina odvoza i naplate komunalnih usluga tako što ćemo od 1.5.2018. godine vršiti odvoz komunalnog otpada putem hajfiša 1,1 mᶟ, koje smo instalirali u putnom pojasu saobraćajnica u saradnji sa predstavnicima MZ.

Naplatu ćemo vršiti po važećoj Odluci o komunalnom redu, a na osnovu spiskova nosioca domaćinstava i broja članova dostavljenih od MZ.

Takođe, obavještavamo sve pravne subjekte u navedenoj mjesnoj zajednici da su dužni sklopiti Ugovor sa JKP ”Visoko” o odvozu komunalnog otpada i obezbijediti odgovarajuću posudu za odlaganje istog.

S poštovanjem,

JKP ”Visoko”

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.