JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE HORTIKULTURNOG UREĐENJA ŠKOLSKIH DVORIŠTA

| 02/04/2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.5. „Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. Godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) Općinska načelnica donosi: Program ulaganja sredstava iz Fonda zaštite okoline ZDK na području Općine Visoko za 2018. godine.

JAVNI KONKURS
za finansiranje hortikulturnog uređenja školskih dvorišta (Podrška projektima u skladu sa odobrenim  Programom Fonda  zaštite okoliša ZDK za 2018.godinu)

– Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava škola za hortikulturno uređenje školskih dvorišta u skladu sa odobrenim sredstvima Fonda zaštite okoliša  ZDK  za 2018. godinu.

– Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju osnovne škole sa područja općine Visoko

– Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje dostavljaju se na posebnom obrascu i treba da sadrže:

  1. naziv projekta,
  2. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
  3. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
  4. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od  Općine (navesti detaljnu specifikaciju),
  5. rok realizacije projekta,
  6. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i
  7. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

Neće se uzeti u razmatranje prijave škole koja ne dostavi popunjen obrazac koji će biti u prilogu Javnog poziva

– Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za škole su:

–       rok realizacije projekta (do 20 bodova),

–       efekti realiziranja projekta za okoliš (do 30 bodova).

– Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Općinske načelnice. Maksimalan iznos koji se po javnom konkursu osnovnim školama može odobriti za projekat je 1.500,00 KM.

– Opće odredbe

Škole  imaju pravo na Javni konkurs prijaviti jedan projekat iz oblasti hortikulturno uređenje školskih dvorišta

– Rok dostave projekta

21 dan od dana objave Javnog konkursa na web stranici Općine Visoko

OBRAZAC ZA JAVNI KONKURS MOŽETE PREUZETI OVDJE

Prijave se predaju na adresu:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZDK
OPĆINA VISOKO
SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.