IMENA ŽRTAVA KOJE ĆE BITI UKOPANE 11. JULA U POTOČARIMA

| 05/07/2018

Na zajedničkoj dženazi 11. jula 2018. godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci 35 žrtava genocida. 

Bit će ukopani:

1. Omer (Mušan) Alić, 1963. 2. Muhamed (Ređo) Alić, 1978. 3. Fahrudin (Abdulah) Ališević, 1972. 4. Suvad (Osman) Avdić, 1962. 5. Hazim (Hasan) Beganović, 1974. 6. Suad (Muharem) Begović, 1974. 7. Kiram (Mustafa) Bektić, 1953. 8. Ramo (Hasan) Borić, 1955. 9. Bajro (Huso) Budović, 1940. 10. Edin (Ahmo) Burić, 1977. 11. Salem (Sulejman) Čakanović, 1960. 12. Aziz (Esed) Dautbašić, 1964. 13. Nijazija (Mustafa) Dudić, 1973. 14. Remzija (Salih) Dudić, 1975. 15. Avdija (Muhamed) Gušić, 1953. 16. Šahin (Šaban) Halilović, 1924. 17. Ahmet (Alija) Hasanović, 1932. 18. Nesib (Zejnil) Hasanović, 1957. 19. Hamdija (Ramo) Hasić, 1964. 20. Sejad (Osman) Husejnović, 1975. 21. Vesid (Hasan) Ibrić, 1979. 22. Šaban (Ibrahim) Ikanović, 1960. 23. Hazret (Juso) Kadrić, 1972. 24. Nijaz (Nezir) Kadrić, 1974. 25. Senad (Šaban) Malić, 1975. 26. Feris (Bajro) Mehmedović, 1978. 27. Safet (Omer) Merdžić, 1949. 28. Hajro (Alija) Muhić, 1943. 29. Nesad (Mujo) Mujčinović, 1972. 30. Asim (Alija) Mujić, 1950. 31. Kadrija (Hajro) Musić, 1973. 32. Salih (Hadžo) Selimović, 1955. 33. Hamed (Huso) Smajić, 1943. 34. Ahmo (Salih) Smajić, 1952. 35. Rizo (Abid) Sulejmanović, 1965.

Do sada je u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ukopano 6.575 žrtava genocida, prenosi Fena.

JKP „Gradska groblja“ Visoko obavještava javnost da će se zajednički ispraćaj identificiranih žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine, koje trebaju biti pokopane u Memorijalnom centru „Srebrenica-Potočari“ 11.07.2018. godine, obaviti na Gradskom groblju u Visokom, u ponedjeljak, 9. jula 2018. godine, u 10:00 sati.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.