GREŠKA IZVOĐAČA USPORILA RADOVE NA ZAOBILAZNICI ARNAUTOVIĆI- MULIĆI

| 09/07/2017

Predviđena širina puta na zaobilaznici ispod lokaliteta “Mile-Arnautovići” usporila je radove. Instalacije na desnoj strani uz prugu su trebale biti izmještene čime bi i podzid bio bar pola metra dalje nego što je sad, a putna komunikacija šira. Ovako, slijedi popravni za izvođača koji je i sam priznao grešku, ali je očigledno prezauzet brojnim poslovima koje je kao najpovoljniji ponuđač dobio ovog ljeta, tako da je na čekanju i krpljenje udarnih rupa, farbanje ograde mosta i ko zna šta još sve ne.

Vjerovatno je i manjak radnika u pitanju, koje je u jeku građevinske sezone teško “ubrati sa grane”. Možda je i isplativost poslova u pitanju, jer šta udarna rupa zna isplati li se dobitniku radova dovući valjak. Još ako se politika upetljala… Na nedavnoj sjednici Općinskog vijeća se već sa malom dozom ironije provlačila tema zaobilaznice ispod lokaliteta Mile. SDA peckalice možda otkrivaju neku drugu stranu medalje.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.