GRAD ILI KASABA? VISOKO NE SMIJE BITI NI JEDAN DAN U GODINI BEZ “ZEBRI”

| 12/06/2018

Neozbiljno izgleda općina koja proglasi godinu turizma a u sezonu uđe kao kasaba bez pješačkih prelaza. O šteti za stanovništvo ne treba ni govoriti. Prava je sreća da je školska godina završila i da đaci nisu imali većih problema sa vozačima tako da su izbjegnute nezgode.

Obilježavanje horizontalne signalizacije je tema o kojoj uopšte ne bi trebalo govoriti, to je prijeka potreba i ogledalo urbane sredine. Visoko ne smije biti ni jedan dan u godini bez “zebri”.

Rukovodilac općinske službe koji prima platu i odgovoran je za ovaj problem, ne bi ni slučajno smio dozvoliti ovakav javašluk koji stvara svakodnevne probleme pješacima i vozačima.

U okolnim općinama situacija je mnogo bolja i ne dešavaju se situacije da građani ne mogu bezbjedno i po zakonu prelaziti cestu, vozači poštovati propise, a policija obavljati posao i upozoravati ili kažnjavati neodgovorne vozače i pješake.

Postoje regionalne, lokalne, nerazvrstane ceste i gradske ulice. Samo su regionalne u nadležnosti kantona, a za ostale brine Općina. Naravno, i za regionalne Općina treba da insistira i vrši konstantne zahtjeve prema kantonu.

Definitivno je da se raspisivanje tendera mora raditi na vrijeme (u tekućoj godini za narednu), zbog zakonitosti i poštivanja procedura i rokova. U suprotnom, radi se mimo zakona i postoji mogućnost da zbog toga što nije urađeno na vrijeme Općina na sebe preuzme trošak izvođenja vanrednih ili hitnih radova, što direktno ide na štetu građana i općinskog budžeta.

Rijetki su slučajevi kada su potrebni novi pješački prelazi. Zato treba napraviti plan stalnih lokacija i istrajavati na realizaciji.

U Visokom regionalna cesta prolazi kroz grad. Ne pored! Razlog više zbog čega Općina ne smije dozvoliti kantonu da ne ispunjava obavezu obilježavanja.

Dosta je bilo manipulacija sa odgovorima tipa “radimo na tome” i prebacivanja odgovornosti, horizontalna signalizacija mora konstantno biti u funkciji.

Kvalitet radova na obilježavanju je posebna priča. Prošla godina je pokazatelj da kada se insistira na kvalitetu, isti se i dobije.

Obnova horizontalne signalizacije koja se u 2017. godini izvodila dvokomponentnom plastikom i dodatkom staklenih kuglica, pokazala se kao odličan potez koji traje.

Borci za “lokalni ekonomski razvoj” bi trebali da se dobro zamisle nad svojom (ne)odgovornošću. Kuda oni to vode Visoko. Par novih rasvjetnih tijela i par stotina metara novog asfalta ne bi smio biti domet kvaliteta koji se stalno ističe.

U nastavku fotografije najužeg centra Visokog, polovina juna 2018. godine (21. vijek). Stanje ostalih saobraćajnica suvišno bi bilo fotografisati.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.