FONDACIJA INFOHOUSE NAGRADILA GIMNAZIJU “VISOKO” I MSŠ “HAZIM ŠABANOVIĆ”

| 06/12/2017

Zavšen je ovogodišnji Sajam kreditiranja koji Fondacija INFOHOUSE, u sklopu projekta Volontiraj – kreditiraj, organizira desetu godinu zaredom. Ove godine, srednje škole iz cijele Bosne i Hercegovine pozvane su da prijave svoju projektnu ideju u formi jednominutnog filma snimljenog mobilnim aparatom, najkasnije do 24.11.2017. Svaka škola mogla je aplicirati sa samo jednim filmom čiji je autor morao biti tim učenika.

Svaki video morao je jasno ukazivati na problem mladih i dati smjernice za njegovo rješavanje, te je tematika morala biti iz oblasti humanitarne akcije ili kulture i umjetnosti.

Na našu adresu pristiglo je 36 izvanrednih jednominutnih filmova, a na osnovu broja lajkova, izabrali smo 14 najboljih, koji će dobiti po 500 KM iz Fonda Socijalni dan.

NAGRAĐENE ŠKOLE SU:

MSŠ Hazim Šabanović, Visoko

JU Druga Gimnazija, Mostar

JU Mješovita srednja škola, Busovača

JU Gimnazija, Visoko

JU Gimnazija Obala, Sarajevo

JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo

JU MSŠ Stjepan Radic, Usora

JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Sarajevo

JU Srednjoškolski centar, Foča

JU Mješovita srednja škola, Gračanica

JU Ekonomska škola, Banja Luka

JU Srednja elektrotehnička škola, Sarajevo

JU KŠC ”Ivan Pavao II”, Bihać

JU Ekonomsko-trgovačka škola, Tuzla

Pobjednici su objavljeni 05.12., na Međunarodni dan volontera s ciljem da aktivnosti mladih volontera i njihov dobrovoljni rad učinimo vidljivim na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou.

„Ovo je prva godina u kojoj smo naš tradicionalni Sajam kreditiranja pretočili u online formu i sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je bilo odlično. Odziv je bio ogroman, srednjškolci su uradili odličan posao i pri tom su se zabavili. Jedan od naših ciljeva bio je i promicanje volonterizma i mogu reći da smo, sudeći po broju filmova koji su se ticali humanitarnih akcija, u tom cilju uspjeli“ – istakla je Dalila Hadžić iz INFOHOUSE.

dnevno.ba

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.