DANAS TEMATSKA SJEDNICA OV VISOKO: DNEVNI RED

| 06/12/2017

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će se Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

06.12.2017. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 17 sati.

sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste II reda M-221 Visoko – Kiseljak – Kreševo – Tarčin,

2. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju regionalne ceste R-445 Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica u magistralnu cestu,

3. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za izmještanje dijela trase novopredložene magistralne ceste, odnosno postojeće regionalne ceste Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica koja prolazi kroz uže gradsko jezgro Općine Visoko na trasu sadašnje lokalne ceste,

4. Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju lokalne ceste Visoko – Gračanica – Prhinje – Breza u regionalnu cestu II reda.

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Materijal za sjednicu možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.dropbox.com/…/pwuxt2…/AAB1EXQ9xwCzE3jrNTS3t4FYa…

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.