ČOVJEK KOJI ULIJEVA SIGURNOST: ELVEDIN FIŠEK- KOMANDIR PS VISOKO

| 27/02/2018

Pravo je zadovoljstvo bilo gledati i slušati prezentaciju rezultata PS Visoko, koju je pred vijećnicima na sjednici održanoj u ponedjeljak prezentirao komandir Elvedin Fišek.

Iako sa 11 zaposlenih policajaca manje (trenutno ih ima 64), evidentno je da se mnogo kvalitetnije radi uz mnogo bolje rezultate na terenu.

Stručnost, sposobnost, htijenje i želja da pomognu, komandira Elvedina Fišeka i ekipe policajaca, je evidentna i ulijeva sigurnost svima. Ne bi bilo loše da kolege sa RTV Visoko emitiraju kompletan dio sjednice sa prezentiranim uporednim podacima za 2017. godinu i one ranije, koji jasno pokazuju pomake i pojačavanje kvaliteta rada, te smanjenje broja krivičnih djela i drugih negativnih pokazatelja. Sigurnost građana je u fokusu rada policajaca, ali to više nisu samo riječi, nego i djela. Komandir Elvedin Fišek je bio otvoren za sva pitanja i vrlo direktan u odgovorima, naglašavajući dobru saradnju sa građanima uz apel da se prijavljuju eventualne greške policajaca u radu na terenu, kao bi se i one svele na minimum.

Ovako kvalitetan komandni policijski kadar Visoko nikada nije imalo. Zato se Visoko treba potruditi da ga zadrži, jer imali smo u prošlosti slučajeva odlaska kvalitetnog kadra prema državnim službama gdje su plate mnogo bolje, a posao manje stresan.

Pohvaliti policiju i policajce uvijek je dvosjekli mač. Naročito na društvenim mrežama gdje se nađe najviše nezadovoljnih.

Ipak, kvalitet je kvalitet i na visočkim prostorima se po pitanju sigurnosti mnogo lakše diše.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.