20. SJEDNICA OV VISOKO ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 29. JUNA

| 22/06/2018

U petak, 29.6.2018. godine, u Velikoj sali Općine Visoko, održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi)
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa komunalnih djelatnosti u 2018. godini
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području Općine Visoko  za 2018. godinu
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

6. Prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganju općinskim stanovima
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

7. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti:

Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 858/3 KO Goduša u korist JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnicaOpćinske načelnice

8. Nacrt Odluke o javnom redu i miru
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

9. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Općine Visoko
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

10. Vijećnička pitanja i inicijative

Press Općine Visoko

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.