banner ad

Ocjena

ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI ŠETNICE UZ RIJEKU BOSNU

| 28/08/2014

visoko setnica

Radovi na izgradnji šetnice koji su započeli početkom juna ove godine bit će završeni danas (28.08.2014.). Radovi su obuhvatili sljedeće: radove na popločavanju šetnice dužine 140 m, betonske radove na osiguranju kosina, radove na izradi ulaznog stepeništa kao i radove na izradi električne rasvjete.

Također, postavljene su četiri klupe, te se trenutno radi na postavljanju betonskih saksija cijelom dužinom šetnice i montiranju stubova javne rasvjete.

Na osnovu provedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji šetnice- završna faza, Općina Visoko je odabrala najpovoljnijeg ponuđača “Fazum- gradnja” d.o.o. Ilijaš sa kojom je zaključen Ugovor o izvođenju radova.

Općina Visoko je također, na osnovu provedenog postupka javne nabavke imenovala Nadzorni organ za izvođenje radova na izgradnji šetnice, firmu “BauArt” d.o.o.Visoko.

Press Općine Visoko

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.