ZAVRŠENO DEMINIRANJE NA LOKALITETU DONJA VRATNICA

| 24/07/2017

Projekat deminiranja na lokalitetu Donja Vratnica, površine 82.351,81 m², koji je svrstan na Listu prioriteta deminiranja za općinu Visoko, i usaglašen sa Komisijom za deminiranje u BiH – Centrom za uklanjanje mina BH MAC, Regionalni ured Sarajevo, uspješno je okončan protekloga vikenda.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji se realizirao uz pomoć donacije Američke Vlade, a izvođač radova na realizaciji ovog projektnog zadatka je bila firma „N & N“ IVŠA d.o.o. Orašje.

Zlatan Mikić – Operativni oficir firme firma „N & N“ IVŠA d.o.o. Orašje, pojasnio nam je metode deminiranja.

„Na zadatku smo koristili dvije metode: manuelnu metodu i metodu pregiranja (metoda čišćenja sumnjivih i miniranih površina). Sa pregradama smo odradili 6.000 kvadratnih metara, a ostatak je urađen manuelnom metodom. Na zadatku smo pronašli veći broj mina nego što je bilo očekivano“.

Istakao je da je najbitnije da nisu zabilježene povrede ili neke druge incidentne situacije i da je sretan što je projekat uspješno okončan.

Edina Ahmetović – pomočnica Općinske načelnice u Službi civilne zaštite, također je ponudila svoj osvrt: „Danas smo zvanično potpisali završetak radova na projektu deminiranja u naselju Donja Vratnica. Ovaj projekat se nalazio na listi prioriteta koji je sačinila Služba civilne zaštite Općine Visoko u saradnji sa BH MAC – om, što znači da je ovo bio prioritetni projekat za deminiranje. Izvođač je, prilikom radova, pronašao veliki broj neeksplodiranih sredstava, mnogo veći nego što je to bilo očekivano. Građanima naše općine željela bih poručiti da opasnost od mina postoji i da se moraju pridržavati svih oznaka vezanih za mine i da nikada ne ulaze u rizična područja“.

Deminiranjem ovog lokaliteta povećana je sigurnost stanovništva MZ Vratnica, kao i stanovnika cijele općine Visoko.

Press Općine Visoko

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.