banner ad

VISOČKE ŠKOLE PRIKUPILE 4455 KG PAPIRA, 1094 KG PET AMBALAŽE I 72 KG LIMENKI

| 09/01/2017

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina provela je niz ekoloških aktivnosti u toku 2016. godine, a nekoliko i sa osnovnim i srednjim školama.

Jedna od tih akcija provedena je početkom mjeseca novembra 2016. godine, kada je raspisan javni poziv za sve osnovne i srednje škole sa područja općine Visoko da uzmu učešće u projektu subvencioniranja od strane Općine Visoko za prikupljeni stari papir, pet ambalažu i limenke. Akcija prikupljanja trajala je u periodu od 07.11. do 16.12.2016. godine i učešće je uzelo devet škola.

Pregledom dostavljenih otpremnica od strane Općinske komisije utvrđeno je da je prikupljeno ukupno 4445 kg papira, 1094 kg pet ambalaže i 72 kg limenki. Na osnovu prikupljenih količina otpada Općina Visoko izvršila je subvencioniranje školama.

Osnovni cilj provođenja ovakve vrste ekoloških akcija jeste razvijanje i jačanje ekološke svijesti kod mladih, kao i buđenje svijesti kod građana da ova vrsta otpada ima svoju vrijednost. Općina Visoko će i u narednom periodu inicirati ovaj vid ekoloških akcija s ciljem razvijanja svijesti o selektivnom načinu prikupljanja otpada.

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne
poslove i katastar nekretnina

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.