banner ad

VIJEĆNIČKA PITANJA NERMINE VEHABOVIĆ-RUDEŽ (NS) POSTAVLJENA NA 2. SJEDNICI OV VISOKO

| 04/12/2016

nermina-vehabovic-rudez

Na drugom zasjedanju Općinskog vijeća Visoko, vijećnica Naše stranke Nermina Vehabović-Rudež pokrenula je sljedeća pitanja vezano za odluke donesene na istom:

  1. Zašto pod stavkom Podrška pojedinačnom takmičarskom sportu nisu planirana sredstva iako je u prošloj godini za ovu stavku bilo izdvojeno 5ooo KM?
  2. Zašto pod stavkom „Transfer za UG“ koji okupljaju osobe sa invaliditetima od ranije izdvajanih 12.000 KM, ove godine nisu planirana sredstva?
  3. Zašto je za stavku Centar za kulturu i edukaciju planirano 100.000, u odnosu na ranije 70.000 KM?
  4. Zašto za JU Gradska biblioteka Visoko nema povećanja sredstava (ranije iznosilo 14.000 KM i ostalo je tako)?
  5. Zašto je za stavku „Dom zdravlja Visoko“ smanjena subvencija sa zakonski određenih 55.000 na 20.000 KM, ako se zna da je Općina dužna da izdvaja 10% od ukupnih sredstava za hitnu pomoć i epidemiološku službu. Ukoliko znamo važnost 24-satnog pružanja pomoći stanovništvu i ako znamo da u Hitnoj medicinskoj pomoći uslugu dobijaju svi, bez obzira da li su osigurani ili ne.
  6. Zašto su povećana sredstva za JU Centar za socijalni rad? Znači li to da će se iz tih sredstava izdvajati sredstva za smještaj djece i žena u sigurne kuće, te da li će se iz toga izdvojiti sredstva za zapošljavanje psihologa kojeg Centar nema, već te usluge pruža psiholog iz JU „Dom zdravlja Visoko“.

Treba naglasiti da niti na jedno pitanje odgovor nismo dobili niti je uopće uzeto u razmatranje vijećničko pitanje vijećnice Naše stranke u OV Visoko. Stiče se dojam da se u suštini zadovoljava forma a ne uzima uopće u razmatranje niti jedno pitanje postavljeno trenutnoj poziciji, niti ih se tiče druga opcija.

Nermina Vehabović-Rudež
OO Naša Stranka Visoko

Objavljeno u: Politika

Komentari zatvoreni.