U ČETVRTAK, 21. MAJA, NASTAVAK 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

| 20/05/2015

ov visoko maj 2015

Nastavak 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko održat će se 21.05.2015. godine (četvrtak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15,00 sati.

D N E V N I    R E D

(preostale tačke 4 – 12 usvojenog dnevnog reda)

  1. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara općine Visoko

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

  1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

IZVJESTILAC: Nidžaru Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

  1. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžaru Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

  1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko“ za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko“

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

  1. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana nadzornog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko,
  2. b) Prijedlog rješenja o privremnom imenovanju člana nadzornog odbora JU Centar

      za kulturu i edukaciju” Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

  1. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.