banner ad

SLUŽBA ZA URBANIZAM: OBAVJEŠTENJE

| 24/10/2017

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da su uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, pored dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi, dužni priložiti i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija (tekstulan dio za sve faze projekta, kao i  situacioni prikaz građevine u dwg formatu i grafičke priloge svih faza).

Uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti potrebno je priložiti  i   jedan primjerak idejnog projekta, odnosno idejnog rješenja u digitalnoj formi (tekstualni dio, situacioni prikaz građevine u dwg formatu i grafičke priloge).

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.