banner ad

SANACIJA PUTA PALJIKA-BEŠIKE

| 10/12/2016

Put za “Boriće” je od nedavno puno bolji i prohodniji. Nekad uzak kaljav drum, a sada pristojna komunikacija Paljika- Bešike.
Općina Visoko je na prijedlog MZ Rosulje izdvojila sredstva za sanaciju puta. Navedeni lokalitet je mjeren GPS uređajem u 2015. godini kako bi se utvrdile granice privatnih parcela i stvarna širina puta, a poslije toga su nadležne općinske službe naložile uklanjanje rastinja i trnja s privatnih parcela koje su sužavale put. U 2016. godini Općina Visoko je prepoznala potrebu za stavljanjem navedenog puta u tehničku upotrebnost kako zbog korisnika navedenog puta, tako i zbog sve većeg korištenja istog od strane turista koji posjećuju piramide.
“Uz zajedničke napore u kontinuitetu, Mjesna zajednica Rosulje je podrškom Općine Visoko i aktuelne načelnice Amre Babić riješila još jedan problem koji je od velikog značaja za sve one koji gravitiraju u pravcu puta Paljika-Bešike, ali i onih koji periodično prolaze i koriste isti.”- rekao nam Amir Balta, predsjednik Savjeta MZ “Rosulje” ističući poseban angažman od strane “terenske karike” visočkog LER-a, Almira Osmanbegovića, firme Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i načelnice Babić, kojima se zahvalio ispred mještana MZ Rosulje.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.