banner ad

REALIZOVANI OPĆINSKI POTICAJI U 2015. GODINI

| 30/12/2015

????????????????????????????????????

U Budžetu Općine Visoko za 2015. godinu planirana su poticajna sredstva za poljoprivredu i poticajna sredstva za poduzetništvo i obrt.

Kada je riječ o poticajnim sredstvima za poljoprivredu Općina Visoko je realizovala u ovoj godini slijedeće:

  1. Najprije, Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenim između Općine Visoko i privrednog društva „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko od 11.03.2015. godine utvrđeno je da će Općina Visoko sufinansirati ovo privredno društvo kao nosioca projekta „Razvoj savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima.“ Prema navedenom Sporazumu Općina Visoko sufinansira iznos od 300,00 KM jednokratno za svakog korisnika koji podigne zasad maline u 2015. godini. Putem Javnog poziva za odabir korisnika koji je raspisala Općina Visoko odabrano je 27 korisnika u 2015. godini, te na taj način su poticajna sredstva u iznosu od 8.100 KM uplaćena nosiocu projekta.
  2. Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za sufinansiranje nabavke nove poljoprivrdne mehanizacije. Naime raspisan je Javni poziv za fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova nabavke nove poljoprivredne mehanizacije u iznosu od 30 % vrijednosti mehanizacije s tim da je maksimalan iznos podrške do 2.000,00 KM i odnosi se na nabavku u 2015. godini.

Na ovaj Javni poziv prijavilo se 6 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Visoko. Svi prijavljeni su ispunjavali uslove tražene Javnim pozivom i na taj način realizovan je i ovaj poticaj te isplaćena sredstva u iznosu od 4.836,30 KM.

  1. Treća vrsta poticaja za poljoprivredu koja su realizovana je Poticaj za držanje pčelinjih zajednica.

Naime, raspisan je Javni poziv za fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje, kao i lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su RPG da mogu podnijeti zahtjev za poticaj za držanje pčelinjih zajednica. Pravo na poticaj imaju uzgajivači pčela koji su vlasnici minimalno 10 aktivnih pčelinjih zajednica, a maksimalno 20 aktivnih pčelinjih zajednica i koji su članovi nekog od aktivnih udruženja pčelara, te da su izmirili obaveze prema udruženju u zadnje tri godine. Iznos premije je 7 KM po pčelinjoj zajednici.

Na ovaj Javni poziv prijavilo se 55 vlasnika pčelinjih zajednica sa područja općine Visoko. Obzirom da su ispunjavali uslove tražene Javnim pozivom svi pčelari su dobili poticaj, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, te isplaćena sredstva u iznosu od 7.336 KM.

  1. Općina Visoko je također u saradnji sa humanitarnom organizacijom World Vison u 2015. godini putem Javnog poziva odabrala 17 korisnika kojima su dodijeljeni plastenici. Ovaj Projekat je realiziran u mjesecu oktobru ove godine. Prednost na Javnom pozivu imale su porodice sa djecom sa posebnim potrebama, nezaposlena lica, mladi bračni parovi.

Kada je riječ o poticajima iz oblasti poduzetništva i obrta, Općina Visoko je raspisala Javni poziv za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2015. godini. Naime, Javni poziv je predviđen za fizička i pravna lica iz oblasti proizvodnje obuće, tekstila, kožne konfekcije, galanterije i oblasti proizvodnje prerađevina od mesa, proizvodnje čokolade i drugih konditorskih proizvoda, prerade čaja i kafe. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke novih i polovnih mašina i druge opreme u iznosu od 30 % od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja 5.000,00 KM i uslov je da su stalna sredstva, mašine i oprema nabavljene u 2015. godini, istakla je Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu, na današnjem PRESS-u.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.