OŠ „ALIJA NAMETAK” BUCI REALIZOVALA JOŠ JEDAN IZUZETAN PROJEKAT

| 12/02/2018

JAČANJE INKLUZIVNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA KROZ UPOTREBU MULTIMEDIJALNIH I DIDAKTIČKIH SREDSTAVA

Učenike s poteškoćama u učenju i učešću je teško animirati bez adekvatnih multimedijalnih i didaktičkih sredstava. Osnovna škola „Alija Nametak” Buci je prepoznala taj problem i priključila se izradi još jednog u nizu već realizovanih projekata koji će omogućiti učenicima i nastavnicima nabavku istih, te time olakšati učenje učenicima s teškoćama u učenju i učešću.

Upravo takvim učenicima je potrebna  multimedijalna oprema i ostala didaktička sredstva da bi im olakšala savladavanje nastavnih sadržaja. Multimedijalna oprema daje jasniju sliku učenicima o nastavnim sadržajima, jer podražuje i razvija auditivnu i vizuelnu percepciju, što obezbjeđuje bolju prezentaciju nastavnih sadržaja za različite stilove učenja. Učitelji su svjesni činjenice da se percepcija djece promijenila i da je danas veoma teško motivisati učenike za rad, ali i činjenice da učenici sa poteškoćama u učenju i učešću imaju određene potrebe, te su spremni pomoći im da postignu ciljeve učenja i da se aktivno uključe u redovno školovanje. Uloga učitelja i nastavnika je odabrati primjerene postupke i prilagoditi obrazovni sadržaj učeniku koji će doprinijeti razumijevanju i lakšem usvajanju sadržaja, a time i sticanju poželjnih nivoa znanja.

U saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke ova visočka škola uspjela je ralizovati i ovaj projekat u vrijednosti od 7.000,00 KM i time nabaviti: tri računara, jedan laptop, 2 projektora, te nastavna sredstva i pomagala za kabinete (geografije, hemije, historije i biologije).

Kako kažu odgovorni, Osnovna škola „Alija Nametak” Buci će i u buduće nastojati kroz projekte Plana razvoja škole sa svojim stručnim timom nastavnika nabaviti što više nastavnih sredstava i pomagala za izvođenje kvalitetnog odgojno – obrazovnog rada.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.