banner ad

OPĆINA VISOKO: JAVNI OGLAS

| 30/09/2013

opcina-v

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Visoko, broj 01/1-02-236/13 od 27.7.2013. godine, r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora u svrhu obavljanja tradicionalnih zanata

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su poslovni prostori:
– Poslovni prostor koji se nalazi u ul. Kralja Tvrtka br. 18, površine 24 m2 poslovnotrgovinskog i 26,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 20, površine 27,40 m2 poslovnotrgovinskog i 32,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 22, površine 52,65 m2 poslovnotrgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 24, površine 52,65 m2 poslovnotrgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 26, površine 6,20 m2 poslovnotrgovinskog prostora, poslovna zona I;
– Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 30, površine 18,00 m2 poslovnotrgovinskog prostora, poslovna zona I;

II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Naknade za ustupanje poslovnih prostora je 1,00 KM po 1 m2 mjesečno.

III PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period do 1 godine.

IV KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU

Prednost imaju oni ponuđači koji dostave dokaz da pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:
1. Dobitnici najvećih ratnih priznanja;
2. Članovi uže porodice šehida i poginulih boraca;
3. Demobilisani borci;
4. Ponuđači čiji su članovi porodice nezaposlena lica.
Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

Press služba Općine Visoko

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.