banner ad

OO BPS VISOKO: OVAKO SE TO RADI GOSPOĐO JASMINA AKO ŽELITE DA POSTIGNETE EFEKAT, A NE POPULIZAM

| 27/09/2017

Posljednjih mjeseci kao građani općine Visoko nalazimo se na pragu realizacije dugo čekanog  projekta proširenja gradskog vodovodnog sistema za novih 12.000 korisnika širih područja Gračanice i Moštra, projekta za koji je postojeća izvršna i zakonodavna vlast općine imala hrabrosti, odlučnosti i iskrene namjere da ga pokrene i realizuje, za razliku od dugogodišnjeg nerada prijašnjih struktura i menadžmenta  u JKP „Visočica“.

Politikantstvo, nerad i neodgovorno političko ponašanje pojedinaca i grupa u Predstavničkom  domu Parlamenta Federacije BiH doveli su do povlačenja tačke dnevnog reda koja podrazumijeva ratifikaciju kreditnog sporazuma Općine Visoko, odnosno JKP „Visoko“, sa EBRD, sa sjednice u julu 2017.godine., te neusvajanje dnevnog reda na kojem se našla ista na sjednici u septembru 2017.godine, tačnije jučer, 26.9.2017. godine.

Građani općine Visoko postaju kolateralna šteta pozicije i opozicije zbog neusaglašavanja interesa i populističkih namjera pojedinih stranaka i njihovih pojedinaca, te iako su pod  pritiskom javnosti, za medije svi predsjednici klubova izjavili da je podrška projektu neupitna, na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma ista nije razmatrana.

U visočkim medijima danas se pokazuje i ponovo dokazuje dvoličnost naših visočkih zastupnika u ovom tijelu koje su građani općine Visoko birali da rade i u njihovom interesu, a ne u vlastitom ili sitnom, populističkom, politikantskom interesu njihovih stranaka, konkretno mislimo na zastupnicu SDP gđu. Jasminu Zubić.

Pomenuta gospođa nakon neusvajanja dnevnog reda koji i sama nije PODRŽALA, skuplja potpise i traži održavanje vanredne sjednice na kojoj bi bila razmatrana ratifikacija kreditnog sporazuma za vodovod u Visokom. Podsjećamo da u OV Vijeću Visokog jedino vijećnici SDP nisu podržali projekat vodosnabdijevanja, te je očita njihova politika opstruiranja ovog projekta i na višim nivoima, što djelom možemo i razumjeti obzirom da na taj način prikrivaju dugogodišnji nerad „doživotnog direktora“ u službi svih stranaka na vlasti, a trenutno perjanice i kadra visočkog SDP-a.

Vode u Visokom ima dovoljno na svim izvorištima i ako se resursima upravlja stručno i kvalitetno svi građani općine Visoko dugoročno će biti dio sistema, te koristiti ispravnu i čistu vodu.

Da je pomenuta gospođa, kao i njena politička opcija, bila dobronamjerna, usvojili bi dnevni red i jučer usvojili Odluku o ratifikaciji i time konačno otklonili posljednje barijere realizaciji projekta, a potpise bi skupljali i tražili održavanje vanredne sjednice na temu koja je njima u ovom trenutku bila najbitnija i zbog koje nisu podržali dnevni red.

Tako to trebate uraditi  kad želite postići rezultat. Građani ne smiju zaboraviti kako ih gospođo zastupate.

U interesu građana općine Visoko radi BPS, te je stoga klub zastupnika BPS u  Predstavničkom domu FBiH danas podnio inicijativu predsjedavajućem koju u cijelosti prenosimo:


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Klub BPS – Sefer Halilović u Predstavničkom domu PFBiH

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Klub BPS – Sefer Halilović u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnosi:

ZAHTJEV PREDSJEDAVAJUĆEM PREDSTAVNIČKOG DOMA za sazivanjem hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Klub BPS – Sefer Halilović zahtijeva od predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da kod razmatranja podnesenog Zahtjeva postupi u skladu sa članom 96. Stav 4. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, te hitno sazove sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko
  2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru između BiH i Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodosnabdijevanja grada Sarajeva

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA:

Klub BPS – Sefer Halilović u PFBiH smatra da se radi o historijskim i iznimno važnim Projektima za stanovnike koji su trenutno bez vodosnabdijevanja ili imaju velike probleme sa istim. Odluke su već dugo vremena na čekanju kada je u pitanju Predstavnički dom PFBiH i svako dalje odlaganje usvajanja ovih odluka stanovnicima Visokog i Sarajeva nanosi nesagledivu štetu. Podsjećamo Dom naroda FBiH je već podržao oba Projekta, tako da nema opravdanog razloga za neusvajanje od strane Predstavničkog doma.

Kada je u pitanju Projekat vodosnabdijevanja općine Visoko, na 23. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, povučena je tačka dnevnog reda na kojoj je trebalo biti odobreno zaduženje za ovaj Projekat. Šefovi Klubova političkih partija koje participiraju u oba Doma PFBiH su najavili bezrezervnu podršku ovim Projektima, te smo očekivali da će najavljeno obećanje u potpunosti ispuniti, obzirom na postavljene rokove koje su investitori preuzeli sa finansijerima Projekata.

Nadamo se da ćete ovaj zahtjev prihvatiti i u što skorijem roku isti uspješno realizovati.

Sarajevo, 27. Septembar 2017. godine

Predsjednik Kluba BPS – Sefer Halilović                                                   
Jusuf Bubica


OO BPS VISOKO

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.