OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA GRANT SREDSTVA U 2014. GODINI

| 22/07/2014

fmrpio 2

Na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant.

Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:

 1. Poticaji inovatorima-pojedincima
 2. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate
 3. Poticaj udruženjima i komorama
 4. Poticaj obrazovnim institucijama
 5. Poticaj projektima koje financira EU i drugi inozemni donatori 
 6. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
 7. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima
 8. Poticaj poduzetništvu žena 
 9. Poticaj poduzetništvu mladih  
 10. Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite 
 11. Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva  
 12. Poticaji poduzetnicima izvoznicima
 13. Poticaj za promociju poduzetništva 

Izbor korisnika financijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant financijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Sve potrebne informacije i dokumentaciju za sudjelovanje na Javnom natječaju mogu se preuzeti elektronskim putem na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom NATJEČAJI (POTICAJI 2014 – GRANT SREDSTVA 2014.) ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 15. 8. 2014. godine.

Sve informacije o projektima za koje će se dodjeljivati grant sredstva, kao i preuzimanje potrebne dokumentacije može se izvršiti elektronskim putem na web stranici Ministarstva: www.fmrpo.gov.ba

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.