OBDANIŠTE: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS KUHARA/ICE

| 03/12/2014

visoko-obdaniste

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Broj: 03-285/14
Datum: 01.12.2014.

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11)

Direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos kuhara/ice na određeno radno vrijeme

I

Raspisuje se javni oglas za radno mjesto pomoćnog/e kuhara/ice na određeno radno vrijeme u trajanju od dva mjeseca (probni rad) – 1 izvršilac

Opis poslova
Serviranje pribora i obroka; Pranje posuđa i održavanje higijene radnih prostorija;Pripremanje namirnica; Čišćenje stolova u trpezariji; Angažovanje u obavljanju poslova oko svečanosti isl.; Obavljanje ostalih poslova u saradnji sa kuharicom.

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni pored opštih uslova propisanih Zakonom dostaviti:
1. Uvjerenje o završenoj školskoj spremi ( SSS, KV Kuhar),
nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)
2. Dokaz o radnom stažu ili dužini trajanja nezaposlenosti
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5. Izvod iz matične knjige rođenih

III

Zaprimljenje prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko 17.12.2014.g

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, 22.12.2014. god. u 13:00 sati.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Primljeni kandidat dužan je u roku od 7 dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje.

VI

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj iobrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Donje Rosulje bb, Visoko
Sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mjesto kuhara/ice“

Direktorica JU za predškolski
odgoj i obrazovaje Visoko

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.