banner ad

OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI DJECE-POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

| 19/12/2016

OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI I LJEKARSKOM PREGLEDU DJECE-POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU (POPOiO)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10, 8/12).

• Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2016/2017. godini namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2017. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
• Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
• Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
• Evidencija djece se vrši u periodu od 26.12.2016. godine do 20.01.2017. godine u školi koju će djeca pohađati.
• U istom periodu, od 26.12.2016. godine do 20.01.2017. godine, obavit će se i besplatni ljekarski pregledi djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.
• Roditelji/staratelji trebaju insistirati na adekvatnom ljekarskom uvjerenju za upis u predškolsku ustanovu.
• O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.