OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 16. SJEDNICE OV VISOKO

| 20/02/2018

16. sjednica Općinskog vijeća Visoko održat će se 26.02.2018. godine (ponedjeljak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za2018. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi)
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

3. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2018. godinu
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

4. Prijedlog programa utroška sredstava za tekuća održavanja u 2018. godini
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

5. Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području općine Visoko za 2018. godinu
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

6. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

7. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Visoko o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane mHE “Luka”, snage 1.200 kW, na rijeci Fojnici, općina Visoko, akt broj: 01/1-02-287/17 od 28.07.2017. godine
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik Etičke komisije
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

9. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Visoko u 2017. godini
IZVJESTILAC: Policijska uprava Visoko

10. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZE- DO Kantona u 2016. godini
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomočnica načelnice i
JU “Institut za zdravlje i sigurnost hrane” Zenica

11. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i realizovanim podrškama u 2017. godini
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomočnica načelnice

12.  Vijećnička pitanja i inicijative

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.