NOVA “ZELENA OSTRVA” INSTALIRANA U LUKAMA

| 11/11/2017

JKP “Visoko” u saradnji sa Općinom Visoko, tokom vikenda je nastavilo realizaciju projekta postavljanja “zelenih ostrva” za komunalni otpad na lokalitetu naselja Luke.

Riječ je o projektu s ciljem zaštite posuda za odlaganje komunalnog otpada, odnosno kontejnera, zaštite od životinja i zaštite od trećih korisnika, tj. onih koji nelegalno odlagaju komunalni otpad u kontejnere koji nisu predviđeni za te korisnike.

Godinama smo svjedoci da brojni građani sa drugih mjesnih zajednica redovno dovlače komunalni otpad i deponuju ga u “tuđe” kontejnere na različitim lokacijama (Luke, Aleja, Dahirovac…).

Nastavak realizacije projekta proširenja odvoza komunalnog otpada sa cijele teritorije općine Visoko je od općedruštvenog interesa za općinu, sve građane, te JKP koje vrši usluge odvoza komunalnog otpada.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.