MUP ZDK: 20 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UNAPRIJEĐENO U MLAĐE INSPEKTORE

| 13/12/2016

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, upriličen je prijem na kojem su ministar Arsenić Nikola i policijski komesar Šut Semir uručili rješenja o unapređenju policijskim službenicima, koji su u sprovedenom internom postupku unaprijeđeni u čin mlađeg inspektora.

Radi se o dvadeset policijskih službenika kojim su, na održanom sastanku, ministar i policijski komesar čestitali na postignutom uspjehu, te izrazili želje za njihovo daljnje profesionalno napredovanje.

Navedenim unapređenjima, kako je istakao komesar Šut, Uprava policija je dobila kvalitetna kadrovska rješenja koja će zasigurno rezultirati postizanjem što boljih rezultata u radu i profesionalnijom borbom protiv svih vidova kriminaliteta.

Takođe je naglasio da će zajedno sa svojim saradnicima i rukovodnim službenicima dati nesebičnu podršku svim policajcima u provođenju aktivnosti iz njihove nadležnosti, te da se nijedan policijski službenik ne smije libiti da primjeni zakonska ovlaštenja u svim situacijama kada štiti svoj život, kao i živote i imovinu naših građana.

Na kraju svog obraćanja komesar Šut je posebno naglasio da policijski službenik mora biti odlučan, hrabar i profesionalan, te da samo takav policajac može steći uvažavanje i respekt, kako kolega i rukovodilaca, tako i zajednice koju štiti.

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.