“MLADI VOLONTERI”: OD POČETKA GODINE ODOBRENA TRI NOVA PROJEKTA

| 12/02/2018

Uspjeh Udruženja „Mladi Volonteri“ – od početka godine odobrena tri nova projekta koja će se implementovati na području općine Visoko

Udruženje „Mladi Volonteri“, od početka 2018. godine, niže uspjeh za uspjehom. U nepunih mjesec i po dana odobrena su tri projekta koja će se implementovati na području općine Visoko.

Prvi odobreni projekat jeste projekat „Prvi samit mladih,“ koji za cilj ima okupljanje mladih ljudi, omladinskih radnika, NVO aktivista i drugih relevantnih predstavnika sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi razgovarali o gorućim problemima, koji utiču na položaj mladih ljudi u našoj državi. Kroz nekoliko, planiranih koraka, zaključci sa održanog samita će biti predočeni svim relevantnim institucijama od kojih će se tražiti da iste provedu u djelo. Ovaj projekat je finansiran od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Drugi projekat je projekat „Ekstraktor,“ koji je finansijski podržan od strane UNDP-a kroz program „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Projekat se implementuje u saradnji sa Gimnazijom „Visoko“. Kroz projekat će se nabaviti neophodna oprema za kreativne hemičare i hemičarke Gimnazije i ojačati njihovi tehnički kapaciteti sa svrhom unapređenja prodaje i kvalitete organskih proizvoda, kao i pružanja dodatnih mogućnosti za mlade ljude kroz aktivnosti iste.

Treći projekat je projekat „KRIV/A SAM,“ koji predstavlja novi koncept povećanja svijesti mladih ljudi o njihovoj važnosti i bitnosti u bosanskohercegovačkom društvu. Mi, u Udruženju „Mladi Volonteri“ istinski vjerujemo da mladi ljudi imaju ogromnu snagu i da mogu ostvariti ogroman uticaj na donošenje odluka. Međutim, mladim ljudima nedostaje samosvjesnosti o vlastitoj važnosti i ulozi u bosanskohercegovačkom društvu. Upravo zbog toga odlučili smo se za kreiranje projekta, koji će kroz kulturne, zabavne i kreativne aktivnosti govoriti o važnosti uključenja mladih ljudi u procese donošenja odluka i izbor ključnih legitimnih predstavnika u vlasti. Omladinski aktivistički festival „KRIV/A SAM“ je finansiran on strane „Instituta za razvoj mladih KULT“.

Sigurni smo da će ovi projekti, pored naših stalnih projekata (Projekat PRIMA i Javna kuhinja Visoko) omogućiti da ova godina bude interesantna za naše članove. Smatramo da je bitno napomenuti da se ovim, još jednom dokazuje i pokazuje naša liderska pozicija u NVO sektoru na području općine Visoko i ZE-DO Kantona.

Ovim putem, zaposlenici i volonteri Udruženja pozivaju sve zainteresovane sugrađane i sugrađanke, sa posebnim akcentom na mlade osobe, da nam se priključe i kroz svoj rad i zalaganje učestvuju u kreiranju bolje budućosti za kompletno bosanskohercegovačko društvo.

Udruženje »Mladi Volonteri«

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.