banner ad

KONSTITUIRAJUĆA SJEDINICA OV VISOKO U PETAK, 18. NOVEMBRA

| 15/11/2016

Konstituirajuca-sjednica-OV-Visoko

Na osnovu člana 19. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 07/08, 06/11 i 02/14) sazivam

PRVU KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

saziva 2016 – 2020. godina

Sjednica će se održati:

18.11.2016. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E D
  1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko,
  2. Prijedlog odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko,
  3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
(ranijeg saziva)
Mirela Mateša Bukva, s.r.

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.