banner ad

RADOVI NA KOLEKTORU, DETEKCIJA KVAROVA, ČIŠĆENJE I ODVOZ SMEĆA

| 03/06/2013

visoko-jkp-visocica

Servisne informacije za 03.06.2013. godine (ponedjeljak)

Vodosnabdjevanje uredno. U toku vikenda izvođeni su radovi na prelivnom šahtu Kolektora kod Sparkasse banke – betoniranje podne ploče, kao i betoniranje u krugu firme Jkp „Visočica“ Visoko armirano betonske ploče sa drugim fazama rada za pretovaranje smeća.

Za vikend je također bila intervencija u stambenoj zgradi u Lukama B-2 L-4 (čišćenje kanalizacije), kao i u ulici Čaršijska na vodovodnom priključku (zgrada zemljoradničke zadruge ).

visoko-kolektor-maj-2013

Nastavak radova na detekciji kvarova na vodovodnom sistemu na više lokaliteta. Planski radovi na izvorištu „Vrutak“ se nastavljaju i to na elektro i pumpnim postrojenjima, kao i na hortikulturnom uređenju.

NAPOMENA: Pozivamo korisnike koji nisu izmirili svoje obaveze da isto učine, kako bi izbjegli presjecanje vodovodne cijevi, odnosno isključenja sa vodovodne cijevi.

Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz smeća za slijedeće ulice: Gornje Rosulje, Mladih Muslimana, Hadžijina voda, Basamaci, Mehmed ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, 25.aprila, Lovačka, Zenička, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husref bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, raskrsnica Ciglana – Vitex, Novo Naselje, Luke.

Čišćenje ulica

1. Kombinovano čišćenje grada: Kožarski most, Kraljevac, Kralja Tvrtka, Mule Hodžića, Podvisoki I, Tabhanska, Branilaca, Musala, Čekrekčije, Stari most, Kadije Uvejsa, Gornje Rosulje, Srajevska, raskrsnica Ciglana – most, Aleja šehida Resula, Ulica IX i X, Patriotske lige, Potina, Naselje Luke I, II, III, IV, raskrsnica Ciglana – Vitex.

2. Ručno čišćenje grada: Zanatski, Donja Mahala, Islamovića, Donje Rosulje, šetalište Tabhana, Mladih Muslimana, Hadžijina voda, Basamaci, Mehmed ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, 25. Aprila – Lovačka, Zenička, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husref bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Dvorana + P, Muderisa Bašića, Kožarska, Mujezinovića, Čerpić, Ciglanska, Ulica IX i X, Potina, Patriotske lige, Aleja šehida Resula, Luke I, II, III, IV, raskrsnica Ciglana – Vitex.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.