DANAS 14. SJEDNICA OV VISOKO: DNEVNI RED

| 26/12/2017

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će se 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.12.2017. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 13. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP Gradska groblja Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta Općine Visoko za 2017.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja, uređenja i korištenja gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području Općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti-Odluka o uspostavi prava služnosti za postavljanje automatske padavinske stanice u korist Federalnog hidrometeorološkog zavoda

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12. Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

13. Prijedlog odluke o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

14. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

15. Izvještaj o realizovanim projektima iz Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu i ostalih budžetskih stavki vezanih za kapitalna ulaganja

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice

16. Informacija JKP Visoko o provedenim aktivnostima u oblasti vodosnabdijevanja i odvoza smeća u 2017. godini

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice i direktorJKP Visoko

17. Vijećnička pitanja i inicijative

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.