banner ad

CIK: ZAHTJEVI ZA PONOVNO BROJANJE GLASOVA SU PREURANJENI

| 05/10/2016

cik

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u skladu sa članom 5.29 Izbornog zakona BiH u narednim danima objavljivati preliminarne rezultate Lokalnih izbora održanih u BiH 02.10.2016. godine.

Utvrđeni izborni rezultati će uslijediti tek kad se objedine rezultati sa redovnih biračkih mjesta, biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, rezltati glasanja iz inostranstva, putem mobilnog tima i rezultati glasanja na nepotvrđenim glasačkim listićima.

Tek nakon što Centralna izborna komisija BiH objavi utvrđene izborne rezultate, subjekti navedeni u članu 5.30. stav (1) Izbornog zakona BiH mogu u roku od tri dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje i to isključivo pod uslovima i na način propisan tim članom. Centralna izborna komisija BiH trenutno objavljuje preliminarne rezultate i zbog toga je preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje.

U skladu sa članom 16.9 Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija BiH cijeni da su ove informacije značajne za birače, učesnike u izbornom procesu i sam izborni proces, te ih objavljuje i putem javnih elektronskih medija.

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.