23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO U SUBOTU, 27.12.2014. – DNEVNI RED

| 20/12/2014

visoko-vijece-feb

Obavještava se javnost da će se 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 27.12.2014. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM
 1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 2. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2015. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2015. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
 1. Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Visoko za period 2002-2020. godina
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Visoko za period 2002-2020. godina
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za pokretanje postupka rušenja objekta za uređenje Trga žrtava genocida u Srebrenici
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup općinskog poslovnog prostora za potrebe Medžlisa IZ Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora označenog kao k.č.br. 1032 KO Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o korištenju nedovršenog objekta u naselju “Vrblje”
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o načinu izmirenja duga
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnike Javnih preduzeća i Javnih ustanova Općine Visoko
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva
  IZVJESTILAC: Melina Travančić Hodžić, Općinski pravobranilac
 1. Prijedlog Odluke o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP RTV Visoko za razrješenje predsjednika Nadzornog odbora i imenovanja na kraći period
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
 1. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Informacija o stanju i načinu korištenja imovine općine Visoko
  IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
  Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Visoko na provedbi Općih izbora 2014. godine
  IZVJESTILAC: Aida Karavelić, predsjednica Izborne komisije Visoko
 1. Vijećnička pitanja i inicijative.

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Održat će sjednicu 23.12.2014. godine (utorak) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
Održat će sjednicu 23.12.2014. godine (utorak) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Održat će sjednicu 24.12.2014. godine (srijeda) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
Održat će sjednicu 24.12.2014. godine (srijeda) u 16 sati

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva, s.r.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.